יום ד', יז’ באייר תשע”ט

הכרת האותיות א-ו אותיות דפוס הכרת האותיות א-ו אותיות כתבהאותיות ז-ל אותיות דפוסהכרת האותיות מ- פ אותיות כתבהכרת האותיות צ-ת הכרת אותיות המקלדתהכרת האותיות הסופיות