יום ד', יז’ באייר תשע”ט
בבית חינוך "רועי קליין", שמח במיוחד שבוע השפה העברית חגיגה אמיתית.

יישר כח ענק למוריה דהן רכזת עברית על ההובלה וכן לסיירת התלמידים שהנחו את הפעילויות בתחנות השונות.העצמה וחינוך עם נשמה! *YouTube:a11Z8AeaoJw*