יום ד', יז’ באייר תשע”ט
יום ללא תיק ראש חודש שבט ,היה יום מלא בפעילויות מגוונות ומהנות כפי שניתן לראות בסרטון.

*YouTube:SveUrzcluY0*