יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
מיועד למשתתפי התוכנית "הקשר הרב דורי"

משוב סיור בית התפוצות