יום ד', יז’ באייר תשע”ט
מיועד למשתתפי התוכנית "הקשר הרב דורי"

משוב סיור בית התפוצות