יום ד', יז’ באייר תשע”ט
תלמידי כיתות אתם מוזמנים לענות על החידון. בהצלחה

חידון "והערב נא" ספר שופטים חידה מספר 5