יום ד', יז’ באייר תשע”ט
כחלק מפרויקט "קוראים למיליון" נפגשים במהלך השבוע תלמידי כיתות א'-ג' בספריה לשעת סיפור הכוללת קריאת ספר ופעילות. את הספר מקריאים תלמידי כיתות ד'-ו'. אתם מוזמנים לצפות בסרטון הממחיש את החוויה.

*YouTube:h2mFNg20uZw*