יום ד', יז’ באייר תשע”ט
 

שעת הצילצולים

שיעורים

08:20-08:00

תפילה

09:00-08:20

שיעור ראשון

09:40-09:00

שיעור שני

10:00-09:40

הפסקת אוכל בכיתה

10:20-10:00

הפסקה

11:05-10:20

שיעור שלישי

11:50-11:05

שיעור רביעי

12:00-11:50

הפסקה

12:45-12:00

שיעור חמישי

13:30-12:45

שיעור שישי

13:40-13:30

הפסקה

14:25-13:40

שיעור שביעי

15:10-14:25

שיעור שמיני