יום ד', יז’ באייר תשע”ט

לחץ על הקישור לפתיחה בגודל מלא: כללי משמעת.swf או לחץ על התמונה למעבר לשקף הבא: *פלאש:767985-9UQGsypJ27&rules2.swf* להורדה כמסמך וורד: כללי משמעת.doc