יום ד', יז’ באייר תשע”ט

הורים יקרים, ניתן לפנות לועד הורים מרכזי באחת מהדרכים הבאות: horim.rk@gmail.com https://www.facebook.com/horim.rk נשתדל לענות על כל פנייה בהקדם.