יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
פעילות בנושא מגוון המינים לכיתות ה
פורסם: 07:57 (14/01/19) רינת פלאצי
פעילות בנושא מגוון המינים לכיתות ה:
13.1.19 כיתות ה1 + ה2
20.1.19 כיתות ה3+ה4