יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
14.1.19 יתקיים קונצרט קאמרי בספרית בית החינוך לכיתות ג-ד
פורסם: 07:56 (14/01/19) רינת פלאצי